اکتبر 2014

قالب خودرو وردپرس سه ستونه مشکی واکنش گرا حرفه ای

By farsweb قالب حرفه ای وردپرس مشکی سه ستونه اسلایدشو زیبا واکنش گرا ( ریسپانسیو ۱۰۰% ) مخصوص سایت های خودرو ، سایت های تم مشکی ، سایت های تم شخصی ، سایت های سه ستونه فوق العاده حرفه ای و کاربردی نکته : پس از نصب قالب ابزارک ...

قالب موزیک وردپرس دو ستونه دو منوی کشویی حرفه ای

By farsweb قالب حرفه ای موزیک وردپرس دو ستونه زیبا فول واکنش گــــــــرا ، بنر تبلیغاتی هدر ، تنظیمات آسان و کاربردی ، قابلیت نمایش و عدم نمایش منو ها در هدر ، اسلایدشو زیبا با افکت های متنوع ، قابلیت نمایش و عدم نمایش اسلایدشو ، امکان ...

قالب وردپرس سه ستونه حرفه ای ابزارک در فوتر زیبا

By farsweb قالب زیبا و حرفه ای وردپرس با تنظیمات آسان ۱۰۰% واکنش گرا ، ۲ منوی کشویی زیبا اسلایدشو تصاویر مخصوص سایت های خبری ، دانلود ، شخصی ، سایت های سه ستونه ، و … بنر تبلیغاتی ۴۶۰ در ۶۰ پیکسل در هدر سایت فول واکنش ...

قالب زیبای وردپرس سه ستونه حرفه ای سبک سئو شده

By farsweb قالب حرفه ای زیبا سبک وردپرس ۲ منوی کشویی حرفه ای ارسال لوگو از تنظیمات قالب ، ارسال بنر تبلیغاتی ۴۶۰ در ۶۰ پیکسل در هدر سایت فول واکنش گرا سه ستونه ابزارک در ستون سمت راست و فوتر سایت ، نمایش ۵۰ خبر جدید به ...

قالب وردپرس حرفه ای ۱۰۰% سئو فول واکنش گرا سه ستونه

By farsweb قالب وردپرس فول واکنش گرا ( ریسپانسیو ) ۱۰۰% سئو ، زیبا حرفه ای ، ۲ منوی کشویی ، امکان استفاده از بنر ۴۶۰ در ۶۰ پیکسل در هدر سایت سمت چپ ۲ ستون سمت راست ابزارک ، ابزارک در فوتر سایت ، مخصوص سایت های ...

قالب وردپرس موزیک سه ستونه واکنش گرا

By farsweb قالب حرفه ای وردپرس مخصوص سایت های موزیک ۱۰۰% واکنش گرا ۱۰۰% سئو زیبا سبک ، اسلایدشو ثابت و نمایش تصاویر اسلاید بر اساس تصاویر شاخص پست مطالب ، ۲ منوی کشویی حرفه ای زیبا ، قابلیت نمایش و عدم نمایش هر کدام از منو ها ...

قالب بازی وردپرس دو ستونه دو منوی کشویی فول واکنش گرا

By farsweb قالب بازی وردپرس حرفه ای ۱۰۰% ریسپانسیو ( واکنش گرا ) ، ۲ منوی کشویی حرفه ای قابلیت نمایش و عدم نمایش هر کدام از منوها ، رنگ مشکی زیبا سبک ، استفاده از بنر تبلیغاتی در ابعاد ۴۶۰ در ۶۰ پیکسل در هدر سایت گذاشتن ...

قالب وردپرس مشکی سه ستونه واکنش گرا

By farsweb قالب حرفه ای وردپرس ۱۰۰% واکنش گرا ( ریسپانسیو ) ۳ ستونه با اسلایدشو تصاویر ۲ منوی کشویی قابلیت نمایش و عدم نمایش هر کدام از منو ها ابزارک در فوتر و ستون سمت راست زیبا و کاربردی مخصوص سایت های سه ستونه ، شخصی ، ...

قالب وردپرس سبک سه ستونه واکنش گرا حرفه ای سئو ۱۰۰%

By farsweb قالب حرفه ای و سبک وردپرس سه ستونه ۲ منوی کشویی زیبا ، قابلیت نمایش و عدم نمایش هر کدام از منو ها ، ابزارک در فوتر سایت و ستون سمت راست مخصوص سایت های سه ستونه ، خبری ، دانلود ، شخصی و … نکته : ...

قالب سه ستونه وردپرس حرفه ای مخصوص سایت های دانلود

By farsweb قالب سه ستونه وردپرس حرفه ای زیبا مخصوص سایت های دانلود و سایت های شخصی سه ستونه و … ابزارک در فوتر و ستون چپ و راست ، ۱۰۰% سئو سبک ، اسلایدر زیبا تصاویر ، قابلیت نمایش و عدم نمایش اسلایدشو و … نکته : پس ...