می 2015

کد .htaccess محافظت از فایل wp-config افزایش سطح امنیت سایت

By farsweb # This denies all web access to your php.ini file. order allow,deny deny from all # protect wp-config.php Order deny,allow deny from all # protect .htaccess Order deny,allow deny from all کد محافظت از فایل .htaccess wp-config.php , php.ini <img src="http://www.farsweb.net/wp-content/plugins/add-to-any/icons/google_plus.png" ...read more Source:: قالب وردپرس

کد تغییر پوشه پیش فرض وردپرس پوشه wp-content

By farsweb define(‘WP_CONTENT_DIR', ABSPATH . ‘test'); // wp-content Directory define(‘WP_CONTENT_URL', ‘http://example.com/test'); // wp-content URL کد مورد نظر رو در فایل wp-config.php قرار بدید در قسمت test نام پوشه رو عوض کنید سپس نام پوشه مورد نظر رو در پوشه روت تغییر بدید . <img src="http://www.farsweb.net/wp-content/plugins/add-to-any/icons/linkedin.png" width="16" height="16" ...read more Source:: ...

لیست بهترین پینگ های وردپرس

By farsweb لیست بهترین پینگ های وردپرس برای افزایش سئوی سایت http://blogsearch.google.com/ping/RPC2 http://rpc.pingomatic.com/ http://rpc.weblogs.com/RPC2 http://services.newsgator.com/ngws/xmlrpcping.aspx http://ping.feedburner.com http://www.blogpeople.net/servlet/weblogUpdates http://api.my.yahoo.co.jp/RPC2 http://xmlrpc.bloggernetz.de/RPC2 http://rpc.weblogs.com/RPC2 http://rpc.weblogs.com/RPC2 http://www.blogpeople.net/servlet/weblogUpdates http://xping.pubsub.com/ping http://ping.myblog.jp http://ping.blo.gs/ http://ping.fc2.com/ http://ping.blogs.yandex.ru/RPC2 http://rpc.twingly.com http://zhuaxia.com/rpc/server.php http://audiorpc.weblogs.com/RPC2 http://blog.youdao.com/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.ae/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.at/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.be/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.bg/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.ca/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.ch/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.cl/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.co.cr/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.co.hu/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.co.id/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.co.il/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.co.in/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.co.jp/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.co.ma/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.co.nz/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.co.th/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.co.uk/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.co.ve/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.co.za/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.com.ar/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.com.au/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.com.br/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.com.co/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.com.do/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.com.mx/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.com.my/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.com.pe/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.com.sa/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.com.sg/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.com.tr/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.com.tw/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.com.ua/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.com.uy/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.com.vn/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.com/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.de/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.es/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.fi/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.fr/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.gr/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.hr/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.ie/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.it/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.jp/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.lt/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.nl/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.pl/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.pt/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.ro/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.ru/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.se/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.sk/ping/RPC2 http://www.blogsearch.google.us/ping/RPC2 http://technorati.com/ping http://pingomatic.com/ping/ http://api.my.yahoo.com/RPC2 http://api.feedster.com/ping http://api.moreover.com/RPC2 http://ping.weblogalot.com/rpc.php http://rpc.blogrolling.com/pinger/ http://rpc.icerocket.com:10080/ http://topicexchange.com/RPC2 http://www.blogdigger.com/RPC2 http://www.blogstreet.com/xrbin/xmlrpc.cgi http://www.newsisfree.com/RPCCloud http://ping.weblogs.se/ http://blogmatcher.com/u.php http://coreblog.org/ping/ http://bulkfeeds.net/rpc http://trackback.bakeinu.jp/bakeping.php http://ping.bitacoras.com http://ping.bloggers.jp/rpc/ http://1470.net/api/ping http://bblog.com/ping.php http://ping.syndic8.com/xmlrpc.php http://technorati.com/ping http://ping.weblogalot.com/rpc.php http://ping.bloggers.jp/rpc/ http://bblog.com/ping.php http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC http://homo-search.com/ping.php http://www.holycowdude.com/rpc/ping/ http://ping.blogoon.net/ http://ping.kutsolog.net/ http://ping.namaan.net/rpc http://ping.snap.com/ping/RPC2 http://ping.worldblog.de/ http://r.hetena.ne.jp/rpc http://www.wasalive.com/ping/ http://xmlrpc.blogg.de <img src="http://www.farsweb.net/wp-content/plugins/add-to-any/icons/pinterest.png" ...read more Source:: قالب وردپرس